Grimfandango » Hoofdpagina » Welkom!
Grimfandango: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Grimfandango

Locked in syndrome (LIS)

Locked in syndrome (LIS)

Het ‘locked in’ syndrome (‘LIS’) is een zeer ernstig en zeer zeldzaam syndroom dat ontstaat door schade aan de pons nabij de hersenstam, frequent ten gevolge van een herseninfarct of trauma. Het kenme…

ECG (elektrocardiografie) beoordeling in zeven stappen

Het maken van een elektrocardiografie ('ECG', 'hartfilmpje') is een non-invasief onderzoek waarbij veel soorten aandoeningen van het hart kunnen worden beoordeeld. Voorbeelden hiervan zijn ritmestoorn…

Oorzaken van pijn op de borst

Er zijn verschillende oorzaken van pijn op de borst, variërend van onschuldig tot levensbedreigend. De aard van de pijn, de ernst, het beloop en de lokalisatie geven samen in combinatie met de voorges…
Tetanusinfectie - Oorzaak, symptomen en behandeling

Tetanusinfectie - Oorzaak, symptomen en behandeling

Tetanus is een neurologische aandoening die zich kenmerkt door spierspasmen. De oorzaak is een infectie met een toxine producerende anaerobe bacterie genaamd ‘Clostridium tetani’, welke gevonden kan w…
Risicovermindering bij het beleggen in individuele aandelen

Risicovermindering bij het beleggen in individuele aandelen

Tijdens het beleggen in aandelen wordt men blootgesteld aan de koersontwikkeling van een aandeel. Deze koersontwikkeling kan in de loop der jaren een zeer grillig patroon vertonen, waarbij men onderme…
Schrijf mee!